loading

Yayın İlkeleri

DOST TV geçici ve günübirlik olanı değil, kalıcı ve tüm zamanlarda olanı yansıtmayı amaç edinmiş bir iletişim ortamıdır.

DOST TV biz dostuz ilkesinden yola çıkmıştır. Varlıkla, insanla, dünyayla ve hakikatle ilişkisini dostluk ilkesiyle belirlemiştir. Adil ve merhametli bir yayıncılığı kılavuz edinmiştir.

DOST TV tematik televizyonculuğun ülkemizdeki en özgün örneklerinden biridir. Aktüel ve popüler olanın değil; gerçeğin, iyiliğin ve güzelin peşindedir. Popülist ve faydacı hesaplardan uzak bir sevgi ve merhamet ekranı oluşturma çabasındadır. Bu amaçla ulaşım görevlisinden yayın yönetmenine, teknisyeninden programcısına aynı toplumsal ve ahlaki ideale doğru yürümenin sevdasındadır.

DOST TV DOST FM ‘le yayıncılık başarısını ispatlamış bir ekibin mikrofondan ekrana geçiş öyküsüdür. Bu idealle yola çıkan dost kervanı kısa sürede dünyanın dört bir yanına ulaşmış güçlü ve gürbüz bir dostluk yankısı bulmuştur. DOST TV’nin logosu bundan böyle dünyada sağlıklı bir iletişimin, güvenin ve esenliğin simgesi olacaktır.

DOST TV ekonomik, kişisel ya da kollektif herhangi bir kar amacı gütmez. Bu yüzden, reklam politikası kendisini idame amacıyla sınırlı olacak, DOST TV ekranları zamanımızın tüm değerlerini metalaştıran tüketim kültürüne teslim olmayacaktır.

DOST TV raiting kaygısı taşımaz. Onun için, tek bir insana bile DOST’ça ulaşabilmek, yeterli bir varlık sebebidir. Bu sebeble kavgacı değil, öğrenmeye ve paylaşmaya dayalı bir dil kullanır. Kötü’yü iletmek yerine iyi olanı anlatır. saldırgan, dışlayıcı, belli bir kişi ya da grubun çıkarlarını kollayan bir yayın dilinden ısrarla kaçınır.

DOST TV hakikatin tek ama çok biçimli görüntülerine mütevazi bir ayna olmaya, hakikati kendi rengine boyamak yerine, insan fıtratının saflığını konuşturmaya çalışır.

DOST TV de herşey değeri oranında yansıma bulur. DOST TV ekranları, insanın ;Yaratıcı ile olan bağını pekiştiren, onu ebedi olanın sadık dostluğuna çağıran konulara yer verir. Bu yüzden DOST TV’nin program kategorileri geleneksel TV kategorilerinden çok farklıdır.